ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

V akom termíne sa kurz uskutoční?
Kurz je rozdelený do dvoch častí, hlavná letná časť prebehne v lete 2021 a záverečný víkend bude v októbri 2021.
Kde to bude?
Letnú časť kurzu strávime v okolí Lipnice nad Sázavou (ČR), na legendárnom táborníckom stredisku pri zatopenom lome s jedinečným geniom loci, ktorému
sa nedá nepodľahnúť (foto ochutnávka sa nachádza nižšie). Záverečný víkend sa uskutoční vo Vrbovciach na Slovensku na malebných myjavských
kopaniciach s nezabudnuteľnými západmi slnka. Romantika ako vyšitá! 🙂
Kto sa na kurz môže prihlásiť?
Ktokoľvek vo veku od 16 do 19 rokov (vek v čase kurzu) z Českej republiky a Slovenska (v takejto skupine máš teda skvelú šancu zdokonaliť svoje ř či ô 😉
Mám po prihlásení automaticky zaručenú účasť?
Tak úplne jednoduché to nie je 🙂 Naším cieľom je mať na kurze pestrú a vyváženú skupinu účastníkov, prihlásenie preto ešte automaticky neznamená, že
máš na kurze potvrdené miesto, všetci účastníci totiž najskôr prejdú výberom. Podrobnosti sa dočítaš v časti prihlásenie.
Koľko to stojí?

Cena kurzu bude orientačne 7900 – 9000 CZK / 295 – 340 EUR
Podľa tvojej ekonomickej situácie si môžeš vybrať, či zaplatíš minimálnu alebo vyššiu čiastku.
V cene sú zahrnuté náklady na pobyt na lokalite, strava, náklady na prípravu kurzu, odborné vedenie a zaistenie bezpečnosti programu 24 hodín denne,
náklady na špeciálne materiálové a programové vybavenie, účasť odborných lektorov a hosťov, programové prekvapenia. Dopravu na kurz a späť si účastníci
hradia na vlastné náklady. Kurz je neziskový, organizujeme ho zadarmo a dobrovoľne vo svojom voľnom čase a poplatok nám slúži len na pokrytie nákladov.
Je pre teba cena privysoká?
Ak je cena jedinou prekážkou v tvojej účasti, máš možnosť získať dotáciu. Informácie o tom, ako o dotáciu požiadať, nájdeš na tomto odkaze
(http://plusko.net/content/dotacia).
Výška dotácie ti bude poskytnutá na základe množstva žiadostí.
Kto kurz organizuje?
Wi
CS je spoločným dielom organizácií Prázdninová škola Lipnice a Plusko, v roku 2020 pripravujeme už jeho piaty ročník. Obe organizácie majú dlhoročné
skúsenosti v tvorbe zážitkových programov, ktorými sa usilujú o všestranný rozvoj osobnosti človeka. Viac na www.psl.cz
(http://www.psl.cz) a www.plusko.net (http://www.plusko.net)
COVID-19
V prípade, že sa Wi

CS kvôli opatreniam českého alebo slovenského štátu neuskutoční, vrátime ti plnú sumu zálohy. Taktiež v prípade, ak kvôli opatreniam

štátu nebudeš môcť prekročiť hranice SR.