Úvod

SEBAROZVOJ

Dostaneš priestor zamyslieť sa nad sebou, ale aj nad spoločnosťou. V čom si dobrý, na čo sa hodíš? Ako sa vnímaš? A ako ťa
vnímajú ostatní? Čo sa ti nepáči na fungovaní spoločnosti? A čo s tým môžeš urobiť ty sám?

ĽUDIA

Je pred tebou desať dní v skupine tvojich rovesníkov z Čiech a Slovenska. Zistíš, že nie všetci môžu vidieť veci rovnako a v
rôznych uhloch pohľadu môžno nájdeš inšpiráciu. Spoločne vás spoja silné zážitky, pri ktorých okúsiš, že sila kolektívu nie je
len fráza.

NAPLNO

Na kurze ťa čakajú dni nabité intenzívnymi zážitkami, pri ktorých si možno siahneš až na svoje dno a zistíš, kedy máš naozaj
dosť. A popritom sa môžeš tešiť na kopec smiechu, zábavy a nedostatok spánku. Tu sa ide na doraz 🙂

OUTDOOR

Zaspávanie s gitarou pri ohni, ranné vstávanie s lúčmi slnka. Divoká romantika, ale aj ťažká drina. 10 dní na outdoorovej lokalite
v lone prírody ti ukáže, že k životu nám niekedy stačí oveľa menej.