O KURZE

„Pochopíš, co to znamená čistá radost – z povedené práce, z lidí, z krajiny, ze sebe, ze života. Prožiješ intenzivní dny i noci, potkáš výjimečné
lidi a zažiješ s nimi výjimečné věci. Budeš v klidu i v pohybu, s lidmi i sám, budeš přemýšlet a konat, plánovat a improvizovat, budeš se smát a
bude tě to bavit! Je to jedinečná příležitost vypnout okolní svět a uvidět, kdo jsi a kdo chceš být.“

Možno sa pýtaš, čo si máš pod pojmom zážitkový kurz vlastne predstaviť. Nie je to také jednoduché popísať to slovami, skúsime ti však priblížiť, na čom je
lozo
a kurzu Wi
CS založená.

NÁROČNOSŤ


Na kurze sa snažíme prispieť k všestrannému rozvoju osobnosti mladých ľudí a vytvoriť im priestor spoznať svoje silné stránky či hranice. Nečakaj teda
oddychový „letný tábor“ pre mládežníkov, ale plnohodnotne prežitých desať dní so zameraním na všetky zložky osobnosti s presahom do ďalšieho života.
KVALITA


Program kurzu, v ktorom má každá aktivita svoj význam, je výsledkom celoročnej prípravy tímu skúsených inštruktorov. S účastníkmi sa nechceme len „hrať“,
ale cielene ich rozvíjať a podporovať k samostatnosti a zodpovednosti. Veríme, že mladí ľudia majú v sebe obrovský potenciál a našou snahou je pomôcť im
ho objaviť a podporiť v ďalšom rozvoji.
PESTROSŤ
Na kurze budeš behať, plávať, liezť, skákať, stavať, maľovať, spievať, tancovať, hrať divadlo, spať, rozjímať, debatovať, poznávať, rozmýšľať, bojovať, putovať,
presviedčať, vymýšľať, rozhodovať, viesť skupinu, smiať sa, upadať do beznádeje, nevládať a potom znova nachádzať silu ísť ďalej. Každý deň bude iný, každý
deň bude intenzívny.

Čím viac do toho dáš, tým viac toho dostaneš. Stále je to však tvoja vlastná voľba.